Diversiteit & Migratieproblematiek

Leven in twee culturen biedt mogelijkheden, maar soms ook moeilijkheden. Praktijk de molen biedt ook transculturele hulpverlening aan mensen bij wie cultuurspecifieke factoren een belangrijk rol spelen bij het ontstaan en aanhouden van psychische problemen.

Mijn praktijk biedt cultuur sensitieve behandeling om de hulpverlening ook toegankelijk te maken voor mensen met een niet westerse achtergrond. Daarbij wordt rekening gehouden met hun specifieke culturele kaders. Mensen met een Arabische achtergrond en de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, is de hulpverlening in eigen taal mogelijk.

Mensen met migratieproblematiek kunnen ook bij mijn praktijk terecht. Migratie kan vrijwillig verlopen zijn, maar soms ook gedwongen. Deze ervaring kan soms ingrijpend en traumatiserend zijn en kunnen psychische klachten zich ontwikkelen. Hierdoor kan het soms moeilijk om uw dagelijks leven op te pakken.

Heeft u vragen over de migratie therapie of mijn werkwijze? Neem dan contact op!