Gezinstherapie

Systeemtherapie kan helpen bij steeds terugkomende ruzies of problemen in relaties of gezinnen. Ook bij individuele problemen die de partnerrelatie en gezinsrelatie verstoren.

Bij gezinstherapie kijk ik naar het hele systeem en staan de problemen in het gezin centraal. Ik onderzoek samen met u hoe de gezinsleden op elkaar reageren en welke factoren invloed hebben op de problemen én welke patronen houden deze problemen in stand. Het gaat dus niet over één persoon, maar over het op elkaar inwerken van alle onderdelen van dat systeem. Gezinstherapie kan ook helpen bij individuele problemen die de gezinsrelatie kunnen verstoren.

 

Heeft  u vragen over gezinstherapie of mijn werkwijze? Neem dan contact op!