Kwaliteitsbewaking

Als Systeemtherapeut ben ik ingeschreven bij de NVRG (Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie) en bij de LVPW (landelijke vereniging voor psychosociaal werkenden) en voldoe aan hiermee vereiste opleiding, nascholing, bevoegdheden, bekwaamheden, en ervaring . Daarnaast zorg ik door middel van intervisie voor intercollegiale toetsing. Als EFT Therapeut ben ik ook lid van Stichting EFT Nederland .

Daarnaast ben ik erkend Registertherapeut en opgenomen in het register beroepsbeoefenaren Complementaire zorg. Het RBCZ bewaakt de kwaliteit door middel van het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het tuchtrecht beroepsbeoefenaren complementaire zorg (TCZ).

Voor meer informatie zie: