Kwaliteitsbewaking

Als Systeemtherapeut ben ik ingeschreven bij de NVRG (Nederlandse vereniging voor relatie- en gezinstherapie) en bij de LVPW (landelijke vereniging voor psychosociaal werkenden) en voldoe hiermee aan vereiste opleiding, nascholing, bevoegdheden, bekwaamheden, en ervaring. Daarnaast zorg ik door middel van intervisie voor intercollegiale toetsing. Als EFT Therapeut ben ik ook lid van Stichting EFT Nederland.

Daarnaast ben ik erkend Registertherapeut en opgenomen in het register beroepsbeoefenaren Complementaire zorg. Het RBCZ bewaakt de kwaliteit door middel van het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het tuchtrecht beroepsbeoefenaren complementaire zorg (TCZ).

Voor meer informatie zie: