Wie ben ik

Mijn naam is Houria el Fazazi.

Ik werk al vele jaren in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) binnen de zorgeenheid Persoonlijkheidsstoornissen. De laatste 5 jaar heb ik me gespecialiseerd in de systeemtherapie. Als systeemtherapeut heb ik veel ervaring opgedaan in het behandelen van echtparen en gezinnen.

Ik hecht de grootste mogelijke waarde aan het opbouwen van een eerlijke, veilige en helpende relatie met cliënten. Het gaat mij niet alleen om het probleem (of ziektebeeld), maar om de hele mens. En dat er vertrouwen nodig is om tot resultaat te komen. Vanuit dat vertrouwen kan ik spiegelen van eigen patronen en verantwoordelijkheden. Ik zal u helpen eigen gedachten, gevoelens en doeleinden te ontdekken en te verwoorden.

Contact maken en verbinding leggen zijn mijn sterke kanten, humor vind ik daarbij onontbeerlijk vanwege de relativerende werking.

Meer informatie

of bel gelijk op

06-11789680

Visie en Werkwijze

Mijn werkwijze kenmerkt zich door een op het hier-en-nu aanpak, maar ik werk ook met inzichten in onderliggende problematiek en psychodynamiek. Ik geloof in een cliëntgerichte benadering (ook wel Rogeriaanse therapie genoemd) waarbij de cliënt centraal staat. Ik probeer zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt. Dat betekent dat afhankelijk van de hulpvraag, ik gebruik kan maken van diverse  therapeutische methodes waarin ik geschoold ben en ruime ervaring in heb opgedaan. Met als doel het denken, voelen en handelen van de cliënt te integreren.

Therapie is geen wondermiddel. Ik geloof dat ieder mens het vermogen bezit om te herstellen en te groeien. Daarom zal ik tijdens mijn begeleiding daar appèl op doen en op je actieve houding en deelname. Dat betekent dat jij verantwoordelijk bent voor je eigen proces en verandering.