Informatie voor verwijzers

Praktijk de molen biedt naast partnerrelatie en gezinstherapie ook individuele therapie en groepstherapie. Ik bied een kortdurende, en interpersoonlijke hulpverlening die zich richt op het helpen overwinnen van situationele en ontwikkelingsproblemen én waarbij het zelfhelend en probleemoplossend vermogen van de cliënt wordt geactiveerd.

Als Therapeut werk ik vooral vanuit de Narratieve en EFT benadering. Daarnaast ben ik ook geschoold in andere behandelmethodes, zoals CGT, Exposure, Schematherapie en AFT.

Doelgroep:

  • Echtparen en gezinnen met problemen. Maar ook partners en gezinnen, die onderlinge verbinding en contact willen verdiepen en verbeteren.
  • Cliënten die “niet ziek” zijn maar wel hulp nodig hebben voor de moeilijkheden die hun welzijn in de weg staan. Hun problematiek is niet “zwaar” genoeg om hun door te verwijzen naar een psychotherapeut.
  • Cliënten waarbij sprake is van een vermindering van functioneren , maar de aard van de problematiek onvoldoende aanwijzingen geeft voor een bepaalde classificatie die te plaatsen is binnen de DSM. Een reguliere behandeling wordt dan niet aangeboden en cliënten blijven last ervaren waarbij psychologische hulp is geïndiceerd.
  • Cliënten die eens intensieve traject hebben gehad, kunnen ook verwezen worden voor nazorg.
  • Cliënten die last hebben van onzekerheid en een negatief zelfbeeld, (sociale) angsten en geremdheid,  vermijding en aanpassing aan anderen, afhankelijkheid, moeite met beslissingen nemen, gebrek aan zelfvertrouwen en wantrouwen naar anderen.

Contra-indicaties zijn: dwangstoornissen, eetstoornissen, ernstige verslaving en automutilatie.