Praktijk de Molen biedt systeemtherapie en individuele therapie. Het is een laagdrempelige psychologische zorg voor individuele problematiek.

Mijn praktijk biedt toegang aan cliënten waarbij sprake is van een vermindering van functioneren, maar de aard van de problematiek onvoldoende  aanwijzingen geeft voor een bepaalde classificatie die te plaatsen is binnen de DSM. Een reguliere behandeling wordt dan niet aangeboden en cliënten blijven last ervaren waarbij psychologische hulp is geïndiceerd.

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij niet in de eerste plaats gekeken wordt naar individuele klachten (of diagnoses). Het uitgangspunt van de systeem of gezinstherapie is dat iemands klachten samenhangen met de manier waarop gezinsleden met elkaar omgaan. Als systeemtherapeut kijk ik samen met jullie naar de negatieve interactiepatronen, de onderliggende emoties en behoeften.

Relatie- en gezinstherapie zijn de meest bekende vormen van systeemtherapie, maar ouderbegeleiding, individuele systeemtherapie of systeembehandeling in groepsverband is ook mogelijk.