Groepstherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Groepstherapie is een middel om aan verschillende soorten klachten en problemen te werken. U kunt aan een groepsbehandeling denken wanneer u problemen hebt in contact met anderen of het idee hebt dat iets in contact met anderen bestaande klachten en problemen in stand houdt.

Interactionele Groepstherapie is geschikt voor mensen die in één of meer opzichten vastlopen in hun leven en daarbij klachten ontwikkelen. Met name als u moeilijkheden heeft in contacten met anderen of onzeker bent over uzelf, kan ineractionele groepstherapie een goede indicatie zijn.

Bij klachten kunt u denken aan:

  • Onzekerheid en negatief zelfbeeld
  • (Sociale) angsten en geremdheid
  • Vermijding en aanpassing aan anderen
  • Afhankelijkheid
  • Moeite met beslissingen nemen
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Wantrouwen naar anderen

Heeft u vragen over de de groepstherapie of werkwijze? Neem dan contact op!